Στοιχεία επικοινωνίας σχολείων

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81400
2254061307
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
81500
2254093388
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΤΣΙΚΗ -ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254031708
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΘΑΝΟΣ-ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254023034
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΣΠΑΚΑΣ-ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254061509
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΟΝΤΙΑΣ-ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254051375
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254041204
8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΣ-ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254071251
9
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΜΥΡΙΝΑ-ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022494
10
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑ-ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022559
11
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΜΥΡΙΝΑ-ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022919
12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΝΕΑ-ΚΟΥΤΑΛΗ   ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254092380
13
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254092573

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
1
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254061954
2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
81500
2254093452
3
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ
ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254031476
4
1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254031119
5
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022775
6
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254061845
7
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254051975
8
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΛΗΜΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254041905
9
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
81401
2254071261
10
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ  - ΠΑΡΙΣΙΔΕΙΟ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022090
11
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022322
12
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ - ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254026012
13
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254025567
14
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ ΛΗΜΝΟΣ
ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254092138
15
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΠΛΑΤΥ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254022976
16
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
81400
2254092573

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ