ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΔΟΕ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

  Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα προμήθειας κάρτας ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και εκπτωτικής κάρτας για θέατρα της ΔΟΕ, για όσους δεν έχουν ή έχει λήξει η ημερομηνία ισχύος τους και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν.
Ø  Για την κάρτα ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:

Δύο φωτογραφίες -Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του

εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
Μία φωτογραφία - Η παλιά κάρτα - Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών - τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα-και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).
Σας επισυνάπτουμε υποδείγματα αίτησης εκπαιδευτικού, βεβαίωσης διευθυντή και διαβιβαστικού.
  Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι κάρτες για τα μουσεία εκδίδονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και θα στέλνονται οι αιτήσεις μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση:
 Σαπφούς 22 ΤΚ 81131 Μυτιλήνη.
Ø  Για την εκπτωτική κάρτα για θέατρα της ΔΟΕ, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Μια φωτογραφία, φωτοτυπία της ταυτότητας και αριθμό και ημερομηνία ΦΕΚ διορισμού για τους μόνιμους ή ΑΦΜ για τους αναπληρωτές.
Για την κάρτα αυτή μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &  /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………….


/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..……
ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Προς :……………………………..


……………………………………………………

ΤΑΧ.  /
ΝΣΗ :


ΤΑΧ. ΚΩΔ.  :
…………………………………………….

ΠΛΗΡ.      :


ΤΗΛ/FAX :Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι

… …………………………………………………………………………………..

με Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας……………… είναι μόνιμος/αναπληρωτής εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ …. …………. και ότι υπηρετεί στο …. Δημοτικό

Σχολείο/Νηπιαγωγείο ……………….του…. ου Γραφείου της /νσης Π.Ε. ……….
Ο/Η Διευθυντ……. του Σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &  /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………./ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..
……  ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Προς :……………………………..……………………………………………………..

ΤΑΧ.  /
ΝΣΗ :ΤΑΧ. ΚΩΔ.  :
…………………………………………….

ΠΛΗΡ.
:

ΤΗΛ/FAX :ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΥΣΕΙΑ
Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών του σχολείου μας και σας παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής κάρτας .


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ
/ΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(μόνιμος –αναπληρωτής )
(ΠΕ)
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο/Η Διευθυντ……. του Σχολείου
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………….......

ΟΝΟΜΑ…………………………………

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ……………………………..

ΤΗΛ………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………..…

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………………

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κάρτας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους

………………… …..-…...-2018


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ