Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017   Συνήλθε σήμερα 7 Ιουνίου 2017 στις 9 π.μ. στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου.   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εκλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Καλλιονίδης Ιωάννης και εγκρίθηκε από τη ΓΣ το πρόγραμμα εργασιών της ΓΣ.   Στη συνέχεια η Αρναρέλλη Ευανθία , ταμίας του απερχόμενου ΔΣ, έκανε τον οικονομικό απολογισμό. Το ΤΑΜΕΙΟ του Συλλόγου έκλεισε στις 7 Ιουνίου 2017 με ΕΣΟΔΑ 4875,77€, ΕΞΟΔΑ 525,70€, ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4350,07€ . Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ του Συλλόγου έκλεισε την ίδια ημέρα με ΕΣΟΔΑ 620,77€, ΕΞΟΔΑ 0€ και ΥΠΟΛΟΙΠΟ 620,77€. Όλα τα χρήματα βρίσκονται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.   Ακολούθησε ο απολογισμός πεπραγμένων από τον πρόεδρο του απερχόμενου   ΔΣ, Μαδυτινό Κωνσταντίνο. Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ είπε : «Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,   Το απερχόμενο ΔΣ του Συλλόγου που εκλέχτηκε από τις εκλογές της 10 Δεκεμβρίου του 2015, έκανε δ