Αναρτήσεις

ΜΑΚΡΑΙΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ

Σε συνέχεια του με αριθμό 128/14-6-2018 εγγράφου μας, πέντε επιπλέον σχολεία ζητούν να ικανοποιηθούν οι επισκευαστικές και λειτουργικές τους ανάγκες. Συγκεκριμένα :
Για το Δημοτικό Σχολείο Κοντοπουλίου
Πριντηνέναρξητηςνέαςσχολικήςχρονιάς, θαπρέπειναγίνουνοιπαρακάτωεργασίεςγιατονευπρεπισμότουκτηρίου,τηνυγιεινήκαιτηνασφάλειατωνμαθητών. 1.Εξωτερικόςελαιοχρωματισμόςτωνκτιρίων.Εξαιρετικάεπείγον. 2.Τοποθέτησηπροστατευτικούδιαχωριστικού(κάγκελα)ανάμεσαστιςδύοαυλές. Εξαιρετικάεπείγον.Μεταξύτωνδύοαυλώνυπάρχειυψομετρικήδιαφορά1,5μ.,τομόνοδιαχωριστικό-προστατευτικόείναιέναπεζούλι, ύψους35εκ. 3.ΕπισκευήσκαλοπατιώνΕυαγγελίδειουΣχολής(δεύτερηείσοδο). 4.Αντικατάστασησταλάστιχαπουκρατούντατζάμια,σταπαράθυρακαιστιςπόρτες. 5.Απολύμανσηκαιαπεντόμωσηκαιμυοκτονίατωνκτιρίων.
Οιπαραπάνωεργασίες,αναφέρονταιτατελευταίαχρόνια στηνΣχολικήΕπιτροπήτουΔήμοΛήμνου ,χωρίςμέχρισήμεραναενταχθούνστοΤεχνικόΠρόγραμμα.ΟιόποιεςεργασίεςγίνονταιστοΣχολείο,

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Όπως φαίνεται από τις επιστολές των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του νησιού που μας έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τώρα, η κατάσταση σε ότι αφορά τις λειτουργικές και επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων αυτών, είναι σοβαρή έως τραγική. Ειδικότερα :
Για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας
Τα κτιριακά προβλήματα του σχολείου που συσσωρεύονται, είναι τεράστια και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται αντί να μειώνονται. Τις περισσότερες φορές αναγκάζονται να καλύψουν από τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για μικροεπισκευές και βελτιώσεις του κτηρίου, ή να επισκευάσουν οι ίδιοι κάποιες ζημιές εις βάρος του προσωπικού τους ελεύθερου χρόνου, λόγω έλλειψης χρημάτων. Οι συνάδελφοι αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να ζητούν από τους γονείς πράγματα που έπρεπε να παρέχει το σχολείο δωρεάν, ενώ ο Διευθυντής δέχεται τις, μεμονωμένες για την ώρα, οχλήσεις κάποιων επαγγελματιών για την αποπληρωμή τιμολογίων που δεν μπορούν να εξοφληθούν λόγω έλλειψης χρημάτων. Όπως αναφέρ…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικόνα
Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και σε άλλους φορείς στους οποίους είναι σε εξέλιξη η “ αξιολόγηση” Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίεςτης αξιολόγησης Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή της αντιδραστικής αξιολόγησης στους εργαζόμενους στους δημόσιους φορείς, παρά την εκφρασμένη αντίθεση των εργαζομένων. Η προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή (άρθρο 9 ν. 4553/27-4-2018), αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δυναμώνει την επίθεσή της στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενισχύοντας το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που διέπει τη αντιδραστική αξιολόγηση στο Δημόσιο. Η κυβέρνηση αξιοποίησε το διάστημα του ψευδεπίγραφου διαλόγου Γεροβασίλη-ΑΔΕΔΥ, για να οργανώσει την επίθεσή της, προωθώντας και τα άλλα εργαλεία που διαθέτει και που συνδέονται με την λεγ…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ØΓια Μόνιμους Διορισμούς και Δικαιώματα των Συμβασιούχων – Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Διεκδικούμε αταλάντευτα εδώ και τώρα: vΜόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους! vΜονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συναδέλφων συμβασιούχων - αναπληρωτών. Καμία απόλυση! vΜόνιμους διορισμούς των 25.000, τουλάχιστον, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων! vΕξίσωση των δικαιωμάτων τους με των μονίμων και μέτρα στήριξής τους όσο παραμένουν αναπληρωτές, για να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση (σίτιση, στέγαση, μετακίνηση)! Πιο συγκεκριμένα διεκδικούμε: üΞεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων. Βαθμολογική αναγνώριση της διετίας 2015-17. üΔωδεκάμηνες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους τους αναπληρωτές. üΚαμία απόλυση αναπληρωτή-συμβασιούχου συναδέλφου. üΕξίσωση των αδειών (ασθενείας, λοχείας, ανατροφής, κανονικής) και κάθε άλλου εργασιακού και συνδικαλιστικού δικαιώματος με τους μόνιμους συναδέλφους. üΈκδοση …